v. 1.4 Zuclopenthixol (Cicordinol)

 Prøvemateriale

 Serum

 Glass uten tilsetning.

 Analysevolum

 1,0 ml

Prøveforberedelse

 Ved bruk av depotinjeksjoner anbefales blodprøvetaking umiddelbart før neste injeksjon

 Prøvebehandling

 Prøven sentrifugeres og avpipetteres før sending

 Kommentar

 Se Analyser på St.Olav hospital

 Analysested

 St.Olavs Hospital, Farmakologisk seksjon,

 Avdeling for klinisk farmakologi

 Laboratoriet medisinsk klinikk

 7030 Trondheim

 Rekvisisjonsskjema

 Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier