v. 1.3 Androstendion

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Prøvetaking

Tas om morgenen.

Analysevolum

0,5 ml (0,25 ml for barn). Ved bestilling av testosteron, 11-deoksykortisol, 17alfa-OH-progesteron, progesteron eller kortisol kan samme prøve benyttes.

Holdbarhet

7 døgn på gelglass i kjøleskap

Indikasjon

Mistanke om overproduksjon av androgene hormoner hos kvinner med hirsutisme, amenoré eller infertilitet. Utredning av tilstander med økt produksjon av østrogen hos postmenopausale kvinner. Diagnostikk og kontroll ved kongenital adrenal hyperplasi (CAH). Utredning og diagnostikk av pubertas præcox eller tarda.

se analyseregister

Kommentar

Viktig å opplyse om alder, utvikling, klimakterium og graviditet. Hos kvinner bør prøven tas 1 uke før eller etter menstruasjon.

Feilkilder

Bilirubin, hemolyse og lipemi kan forstyrre analysen.

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier (Gyldig)