v. 2.0 Hepatitt A Virus (HAV) PCR og Genotyping

Indikasjon

Se lenke for indikasjon
Lenke: Hepatitt A - Veileder for helsepersonell FHI

Prøvemateriale

EDTA-Plasma
EDTA m/gel (Helst eget prøveglass)


Se lenke for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum

 

Lenke: FHI - Veileder for mikrobiologiske laboratorieanalyser

Prøvebehandling

Sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking

Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi hverdager innen 14:00 (mandag-torsdag) for å sikre forsendelse samme dag

Analysested

Folkehelseinstituttet (FHI)
Analyseoversikt:
https://www.fhi.no
Rekvisisjon:
Rekvisisjon FHI

Kommentar

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for Hepatitt A


For mer informasjon
Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Hepatitt A - Veileder for helsepersonell FHI