v. 1.1 Hepatitt A virus (HAV) PCR og genotyping

Indikasjon

Oppklaring av utbrudd, se:

FHI/Hepatitt A veileder for helsepersonell

Prøvemateriale

Serum

Prøvebehandling

FHI/Virologiske analyser

FHI/Prøvetaking og innsending

Forsendelse

For interne rekvirenter: Skal alltid sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi, som videresender denne for undersøkelse.

Kommentar

Avdeling for virologiske analyser ved FHI er nasjonalt referanselaboratorium for hepatitt A virus og mottar prøver til referanseundersøkelse og epidemiologisk kartlegging i forbindelse med utbrudd.

Analysested

Folkehelseinstituttet

Rekvisisjonsskjema

FHI/Rekvisisjon mikrobiologiske analyser