v. 1.5 Følling (RHPED)

Prøvemateriale

Serum

Egne "Følling-kort"

Prøvetaking Husk å skrive på alle relevante opplysninger på føllingkortet.

Analysevolum

En bloddråpe per felt

Prøvebehandling

Prøvene leveres barsel som sender dem samlet til analysested.

Les baksiden av kortet for instruksjon om prøvetaking.

Se også Nyfødt-screening for mer informasjon

Indikasjon

Nyfødtscreening

Kommentar

Prøvetakingstidspunktet er fra 48 til 72 timer etter fødsel.

Det er ønskelig med 5 fyllte brønner på føllingkortet, men  absolutt minste antall brønner som kan sendes er 3. Kravet er at alle disse tre brønnene må være fyllt riktig.

Analysested

Oslo Universitetssykehuset, Rikshospitalet

Kvinne- og barneklinikken

Avdeling for nyfødtscreening

Postboks 4950 Nydalen

0424 Oslo