v. 1.5 Leukocytter i dialysat
Prøvemateriale

Dialysat

EDTA-glass

Analysevolum 3 ml
Holdbarhet Må analyseres innen 1/2 time. Leveres til bioingeniør på Avdeling for medisinsk biokjemi umiddelbart etter prøvetaking. Må ikke settes i kjøleskap på gangen.

Utføres

Hele døgnet.

Rekvisisjonsskjema

Urin-rekvisisjon
Kommentar

Analysekode NPU29928                   

Refusjonskode MB10

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi