v. 1.2 HIV Provirus PCR

Prøvemateriale

EDTA-blod, usentrifugert

Analysevolum

Minimum 2 ml

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.

NB! Prøven må ankomme Ullevål innen 72 timer etter prøvetaking.

Se også: Laboratoriehåndbok

Forsendelse

For interne rekvirenter: Skal alltid sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi, som videresender denne for undersøkelse.

Kommentar

Vi anbefaler at prøven kun tas mandag eller tirsdag pga den korte holdbarheten, lang postgang og at analysen kun utføres i ukedager på Ullevål.

Analysested

Ullevål, Mikrobiologisk avdeling - molekylærbiolobiske analyser

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon_mikrobiologi_Ulleval.pdf