v. 1.12 CEA, Carcinoembryonalt Antigen, (161)

Prøvemateriale

Serum
Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 mL (Abs.minimum 125 uL)

Holdbarhet

Avpippetert serum/ serum over gel er holdbart i 7 døgn
Oppbevares ved 2-8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk analyse
(CMIA=kjemiluminescens-mikropartikkelanalyse)
Analyseapparat: Alinity I (Abbott)

Indikasjon

Postoperativt med henblikk på påvisning av residiv, spesielt maligne sykdommer i tykktarm og magesekk.

Utføres

Mandag – fredag

Referanseområde

0 - 5 ug/L

Analytisk variasjon (CV)

5 % i nivå 4 ug/L
4 % i nivå 30 ug/L

Biologisk variasjon

Røykere/storrøykere har høyere konsentrasjoner

Svarvurdering

Forhøyede verdier: Maligne sykdommer i ventrikkel, colon, pankreas, mammae, ovarier, testis.

Lett forhøyede verdier: Ved cirrhose, inflammatoriske tarmsykdommer, ulcus ventriculi, ulcus duodeni, kronisk lungesykdom.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi
Pakningsvedlegg fra Abbott
Informasjon fra glassleverandør (Med Kjemi)

Kommentar

Måleområde: 2 ug/L – 150 000 ug/L
Svar utgis uten desimaler

CEA er et onkofetal antigen, et glykoprotein assosiert med malign sykdom, spesielt epiteliale tumors.

Forhøyet funn ved Colon cancer (72%), Lunge cancer (76%), Pankreas cancer (91%) og Ventrikkel cancer (61%). Høy verdi også hos røykere, ved benign lever sykdom (akutt 50 %, kronisk 90 %) og ved benign GI sykdom (ulcus, pankreatitt, collitt). Forhøyelse >20ug/L er assosiert med malignitet. Ved residiv av brystkreft (cutoff på 5ug/L) er sensitiviteten 44.4 % og spesifiteten 95.5 %.

Ved postoperativ monitorering for residiv sees forhøyet CEA verdier 3-6 mnd. før kliniske symptomer, men tidlig diagnostikk synes ikke å gi bedre overlevelse. Det er viktig å bruke samme assay metode for å ekskludere metodeavhengig variabilitet.

NPU kode: 19719
Refusjonskategori: MB6

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51 51 95 14
Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi