v. 1.6 Teofyllin (107) Aminophyllin, Nuelin Depot, Theo-Dur

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1,0 ml (min 250µL)

Prøvetaking

Bør tas før tablettinntak om morgenen og 3-6 timer etter tablettinntak for derved å bestemme bunn- og topp-konsentrasjon. I følge litteraturen gir vurdering av toppkonsentrasjon best styring av behandlingen.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 døgn i kjøleskap.
Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk analyse.

Analyseinstrument: Abbott Architect c16000.

Indikasjon

Terapikontroll. Doseendring. Mistanke om forgiftning.

Utføres

2 ganger pr uke, eller etter avtale med laboratoriet ved mistanke om intox eller overdosering.

Avtale om øyeblikkelig analysering må avklares med avdelingsoverlege eller LIS leger på AMB.

Referanseområde

55 - 110 µmol/L

Analytisk variasjon (CV)

5%

Svarvurdering

Metabolisme og halveringstid viser store individuelle variasjoner og påvirkes bl.a. av røyking, kosthold, sykdom og inntak av andre legemidler/alkohol.
Spesielt ved hjerte- eller leversvikt ses halveringstider opp mot 60-80 t.

Barn under 6 mnd danner koffein fra teofyllin. Koffein bidrar til terapeutisk effekt hos disse.

Referanser

Brukerhåndboken i klinisk biokjemi

Kommentar

Analysen måler total teofyllin (proteinbundet og ubundet)

Koffeinforbindelser kryssreagerer med teofyllin metoden. (Koffein nivå på 515 umol/L gir 12 % økning i teofyllin konsentrasjon i nivå 83 umol/L). Dette gir liten interaksjon for vanlig kaffeinntak, men kan ha betydning ved i.v. koffeininfusjon.

Feilkilde: Museantistoff hos pasienten.

PNU 03554 Takstkode: KF4

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Medikament