v. 1.5 CTX-I (Beinkollagen metabolisme markør)

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,65 ml

Prøvebehandling

Glass må stå vertikalt i stativ i 30 min ved koagulering. Prøven sentrifugeres så snart som mulig etter koagulasjon, innen 1 time. Serum fryses og sendes frosset. Hemolyserte prøver kan ikke brukes.

Indikasjon

Compliance, og/eller om det er problemer med absorpsjon fra tarmen under behandling med antiresorptive stoffer (bisfosfonater, SERMs, østrogener, kalsitonin med mer.)

Kommentar

Påviser redusert beinomsetning under behandling med antiresorptive medikamenter.

Se link til ous

Analysested

Aker sykehus
Trondheimsveien 235
0586 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier