v. 1.6 Lupus antikoagulans (158)

Prøvemateriale

Plasma

 

2xCitratglass til koagulasjon.

Analysevolum

2,0 ml plasma. Fyll opp glasset helt under prøvetaking.

Prøvetaking

Prøven bør tas før antikoagulasjonsbehandling settes i gang, eller etter at den er avsluttet.

Antikoagulasjonsmiddel som bl.a. heparin (høye konsentrasjoner), warfarin, dabigatran, rivaroksaban og apiksaban kan gi feil resultat for Lupus Antikoagulans(LA).

Prøvebehandling

Send fulle, usentrifugerte glass dersom de vil ankomme medisinsk biokjemi samme dag. Kan ikke prøve mottas samme dag må de sentrifugeres, plasma fryses og sendes frosset. Riktig prøvebehandling er svært avgjørende for å få korrekt resultat:

1. Glassene sentrifugeres ved minimum 3000 rpm i minst 20 min. Plasma fra begge glassene avpippeteres til et plastglass. La det være igjen ca. 5 mm plasma i citratglassene.

2. Glasset sentrifugeres en gang til ved minimum 3000 rpm. i minst 20 min plasma avpippeteres over i et nytt glass. La det være igjen ca. 5 mm plasma i bunnen av røret.

Forsendelse

Se under prøvebehandling.

Holdbarhet

12 timer i værelsestemperatur.
1 måned frosset.

Merking av prøve

Sett barkoden på langs.

Merkes med CITRAT-PLASMA.

Metode

Clottingmetode.

Indikasjon

Trombose av uklar årsak, gjentatte spontanaborter       .

Utføres

En gang i uken.

Referanseområde

Negativ

Analytisk variasjon

 

Svarvurdering

2 ulike tester utføres, en APTT basert og en dRVVT basert.

Svar gis ut som positiv eller negativ.

Fortolkningsproblemer kan forekomme dersom prøven er tatt under pågående antikoagulasjonsbehandling.

Positiv LA må bekreftes etter 12 uker med ny prøve før pasienten får endelig diagnose.

Svar på analysene Anti-Kardiolipin (fosfolipid) og Anti-Beta2-Glucoprotein 1 (fra Avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin) må tolkes sammen med LA svar, da positivt resultat på 2 eller 3 av disse øker den kliniske risiko for tromboser.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: Koagulasjon