v. 2.0 Aspergillus galaktomannan antigen

 

Prøvemateriale

Serum uten gel, må være uåpnet (evt. bronkialskyllevæske, spinalvæske)

Analysevolum

Minimum 350 µL serum (uten gel)

Se: Aspergillus galaktomannan antigen, Oslo universitetssykehus (OUS)

Forsendelse

Se lenke i raden Analysevolum. 

For interne rekvirenter: Skal sendes til Avdeling for medisinsk mikrobiologi, som videresender denne for undersøkelse

Indikasjon

Se lenke i raden Analysevolum.

Analysested

Aspergillus galaktomannan antigen sendes til Oslo universitetssykehus, Avdeling for mikrobiologi, Rikshospitalet.

Rekvisisjon

Rekvisisjon Oslo universitetssykehus, Avdeling for mikrobiologi, Rikshospitalet