v. 1.3 Hepatitt C virus (anti-HCV) antistoff (A)

 

 

Indikasjon

Hepatitt, mistanke om smitte, stikkskade, iv-misbruk.

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Analysevolum

1,5 ml

Holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader).

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

Immunkjemisk kjemi-luminescens-mikropartikkel-analyse (CMIA)

Utføres

Mandag-lørdag

Svartid

0-3 dager

Reaktiv/positiv prøve kan ta inntil 14 dager dersom det er aktuelt med supplerende analyser (HCV RNA, immunblot).

Svar/svarvurdering

Påvist/reaktiv

Ikke påvist

Inkonklusiv

Immunblot (recomLine) etterbestilles av lab ved reaktiv anti-HCV og negativ PCR.

Laboratoriet kommenterer svaret ut fra analyseresultater og kliniske opplysninger.

Kommentar

Mulig smittetidpunkt og evt. kliniske opplysninger må oppgis.

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Tlf: 51518800
Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus

Akkreditert.          

Immunblot (recomLine) er ikke akkreditert