v. 1.2 HIV-1 genotypisk resistensbestemmelse

Prøvemateriale

EDTA plasma

 

EDTA-rør m/gel

Analysevolum

Minimum 2 ml plasma

Prøvebehandling

Plasma gel-rør må sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking.

Usentrifugerte plasma gel-rør eller EDTA fullblod er kun holdbart i 6 timer.

NB! Prøven må ankomme Ullevål innen 72 timer etter prøvetaking.

Avpipettert plasma er holdbart i 5 døgn.

 

For informasjon om rekvirering, prøvetaking og forsendelse, se: Brukerhåndbok i mikrobiologi - EDTA-plasma

For info om analyse: HIV1-resistensbestemmelse

Forsendelse

For interne rekvirenter: Skal alltid sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi, som videresender denne for undersøkelse.

Kommentar

Alle prøver må ankomme laboratoriet innen angitt holdbarhet, mandag-fredag FØR kl.15

Analysested

Ullevål, Mikrobiologisk avdeling/molekylære analyser

Rekvisisjonsskjema

OUS - rekvisisjoner

OUS - rekvirering av HIV1 resistensbestemmelse