v. 2.0 HIV-1 Genotypisk Resistensbestemmelse

Indikasjon

Se lenke for indikasjon
Lenke: HIV-1 Resistensbestemmelse Ullevål

Prøvemateriale

EDTA-Plasma
EDTA m/gel (Helst eget prøveglass)


Se lenke for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum

 

Lenke: HIV-1 Resistensbestemmelse Ullevål
            Holdbarhet EDTA-Plasma

Prøvebehandling

Sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking

Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi hverdager innen 14:00 (mandag-torsdag) for å sikre forsendelse samme dag


Sendes når det foreligger svar på HIV-1 RNA Kvantitering  (Utføres på SUS)

Analysested

Ullevål sykehus

Analyseoversikt: http://ousmik.no/index.php

Rekvisisjon: Rekvisisjon OUS

Kommentar

Oslo Universitetssykehus (OUS) har nasjonal referansefunksjon for HIV

 

For mer informasjon
Se:
Rekvirering av mikrobiologiske analyser
Se: HIV - Veileder for helsepersonell FHI