v. 1.2 Legionella antistoff

 

Indikasjon

Kun på særskilt indikasjon. Ikke aktuell for diagnostikk av akutt pneumoni.

Prøvemateriale

Serum

Serum-gelglass

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap

Holdbarhet

< 2 timer ved romtemperatur

2-48 timer i kjøleskap (4 grader)

>2 døgn ved -20 grader

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

Kvalitativ påvisning av total antistoff (IgG/IgM/IgA) mot Legionella pneumophila serogruppe 1-6 i humant serum med en ELISA metode.

Utføres

Ukentlig

Svartid

1-7 døgn

Svar/svarvurdering

Påvist

Ikke påvist

Kommentar

Symptomvarighet må oppgis. Uspesifikke reaksjoner kan forkomme.

Rekvisisjonsskjema

Blå. Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Under overskriften «Andre undersøkelser» kryss av og skriv Legionella antistoff.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518800

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Ikke akkreditert