Generell informasjon - medisinsk mikrobiologi
Bestilling av prøvetakingsutstyr, mikrobiologi
Klinisk veileder mikrobiologiske prøver
Mikrobiologisk prøvetaking. Oversikt transportmedier og rør. Plakat til utskrift
Måleusikkerhet - mikrobiologiske analyser
Prøvetaking og transport med Abbott multi-Collect Specimen Collection Kit
Referansefunksjon Legionella
Rekvirering - Smittetesting av celler og vev-donorer
Rekvirering og etterrekvirering - inkludert kriterier for avvisning av rekvireringer
Rekvisisjon - bakteriediagnostikk
Rekvisisjon - virologi og molekylærdiagnostikk
Svarrapportering og forventet svartid ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Varsling av viktige prøvesvar ved avdeling for medisinsk mikrobiologi