v. 1.6 Osmolalitet i urin (756)

 

Prøvemateriale

Urin

Analysevolum

1 ml

Prøvetaking

Prøven bør tas om morgenen uten væskeinntak siste 8-10 timer.

Holdbarhet

3 døgn

Metode

Frysepunktsdepresjon

Indikasjon

Vurdering av nyrenes evne til konsentrering av urin, for eksempel ved mistanke om diabetes insipidus. Utredning av akutt nyresvikt og ved monitorering av parenteral væske og ernæringstilførsel.

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

Etter 12 timer med væskerestriksjon og normal s-osmolalitet: >800 mosmol/kgH2O.

Uten væskerestriksjon: 300 - 900 mosmol/kgH2O avhengig av væskeinntaket.   

Måleområde

50-850 mosmol/kgH2O

Analytisk variasjon

< 2%

Svarvurdering

For høye verdier ved oliguri og dårlig nyrefunksjon. Feilkilde: for høye verdier ved lithiumbehandling.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Rekvisisjon

Urinrekvisisjon

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: Koagulasjon