v. 1.3 Cortisol i spytt

 

Prøvemateriale

Spytt

Indikasjon

Mistanke om Cushings syndrom

Kommentar

Spesialutstyr for oppsamling av spytt bestilles fra LKB. Pasienten får med seg utstyret og info skrivet som følger med. Prøven sendes snarest.

Se Analyseoversikten på Haukeland, se også informasjon om prøvetakingen som kan leveres til pasienten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Liesvei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier