v. 1.0 Japansk encephalitt virus (JEV) antistoff

Prøvemateriale

Serum, spinalvæske

Analysevolum

5 ml serum

Prøvebehandling

FHI/provetaking-og-forsendelse og FHI/virologiske analyser

Forsendelse

For interne rekvirenter: Skal alltid sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi, som videresender denne for undersøkelse.

Eksterne rekvirenter, se prøvebehandling (over).

Kommentar

Første sykdomsdag må oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og alle kliniske opplysninger.

Analysested

Folkehelseinstituttet, avdeling for virologi

Rekvisisjonsskjema

FHI/rekvisisjon mikrobiologi