v. 1.2 DPYD (Dihydropyrimidin dehydrogenase)

Prøvemateriale

Fullblod og eventuelt urin

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml EDTA-blod. 10 ml Urin

Prøvebehandling

Urin fryses straks

Forsendelse

EDTA-blod sendes uten spesielle forholdsregler, Urin må sendes frosset

Kommentar

Se mer informasjon i E-håndboka ved OUS

Analysested

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Avdeling for medisinsk biokjemi, Seksjon for Biokjemisk genetikk

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo             

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier