v. 1.2 Metylfenidat i serum

Prøvemateriale

Serum

Serumglass uten gel

Analysevolum

0,5 mL.

Prøvebehandling

Avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse

Indikasjon Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt intoksikasjonsutredning.

Kommentar

Se under analyser i Laboratorieboka til Tromsø

Analysested

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Laboratoriemedisin

Sykehusveien 38

9019 Tromsø

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon