v. 1.2 Hemo-fec (850, 852, 854)

Prøvemateriale

Feces

Strykes på Hemo-fec testkort

Prøvetaking

Hemo-fec testkortene hvor feces skal strykes på ligger i en konvolutt med bruksanvisning til prøvetaking.

Prøvebehandling

Prøvetakingstidspunkt: se Hemo-fec konvolutt.

For at testresultatene skal bli best mulig er det viktig å følge bruksanvisning og praktiske råd som står på konvolutten.

Holdbarhet

Oppbevares kjølig. Holdbarhet: 1 uke.

Merking av prøve

Hvert testkort merkes med navn, fødselsdato og prøvetakingstidspunkt.

Metode

Hemo-fec: testen baserer seg på hemoglobinets peroksydaseaktivitet, som i nærvær av peroksyder kan oksydere forbindelser med svak farge til kraftig fargede forbindelser.

Indikasjon

Mistanke om blødning i mage-tarm-kanalen

Utføres

Alle hverdaer

Referanseområde

Negativ

Svarvurdering

Resultatet utgis som positiv eller negativ

Referanser

 

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Blod, feces

Kommentar

Feilkilder: Tilstedeværelse av peroksyder i maten. Unngå mat og apotekvarer som er nevnt på Hemo-fec konvolutt

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: urinlab