v. 1.9 LH, Luteiniserende hormon, (163)

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 mL (abs.min.125 uL)

Holdbarhet

Serum over gel / avpipettert serum er holdbart i 3 døgn.

Oppbevares ved 2 - 8 grader.

Metode

Immunkjemisk analyse

(CMIA=kjemiluminoscens-micropartikkelanalyse)

Analyseapparat: Alinity I (Abbott)

Indikasjon

Diagnostikk av sykdommer i hypothalamus-, hypofyse- eller gonadesystemet.

Beregning av ovulasjonstidspunkt.

Utredning av infertilitet og menstruasjonsforstyrrelser.

Bekreftelse av inntrådt klimakterium.

Utføres

Mandag - fredag.

Referanseområde

Kvinner (verdier hentet fra pakningsvedlegg):

Kvinner:

Follikulær fase: 1,8 – 12 IU/L, 10–4 dager før topp–punkt midt i syklus

Midtsykl. Topp: 7,6 – 89 IU/L, midtpunkt dagen da LH er mest forhøyet

Lutealfase: 0,6 – 14 IU/L, 10 dager etter topp punkt

Klimakteriet: 5,2 – 62 IU/L

 

Barn jenter (verdier hentet fra CALIPER):

4 dager – < 3 måneder: < 2,4 IU/L

3 måneder – < 1 år: < 1,2 IU/L

1 år – < 10 år: < 0,3 IU/L

10 år – < 13 år: < 4,3 IU/L

13 år – <15 år: 0,4 – 6,5 IU/L

15 år – < 17 år: < 13 IU/L

17 år – < 19 år: < 8,4 IU/L

 

Menn (verdier hentet fra pakningsvedlegg):

Menn f.o.m. 19 år: 0,6 - 12 IU/L

 

Barn gutter (verdier hentet fra CALIPER):

4 dager – < 3 måneder: 0,2 – 3,8 IU/L

3 måneder – < 1 år: < 2,9 IU/L

1år – < 10 år: < 0,3 IU/L

10 år – < 13 år: < 4,3 IU/L

13 år – < 15 år: < 4,1 IU/L

15 år – < 17 år: 0,8 – 4,8 IU/L

17 år – < 19 år: 0,9 – 7,1 IU/L

 

Analytisk variasjon (CV)

4 % i nivå 4,0 – 16 IU/L

Svarvurdering

Resultater må sees sammen med pasientens alder, kjønn og menstruasjonssyklus.

Høye verdier:

Primær gonadesvikt/gonadeinsuffisiens.

Ved gonadedysgenesi (Turners syndrom og Klinefelters syndrom) og pubertas praecox av hypothalamisk årsak.

Menopause.

Moderat forhøyet verdier sees ofte ved polycystisk ovariesyndrom.

Lave verdier:

Lidelser i hypothalamus/hypofyse (Sekundær gonadesvikt).

Kan også sees lave verdier ved forstyrrelse av hypothalamus funksjon som følge av anorexia nervosa, stress, alvorlig sykdom og kraftig fysisk aktivitet.

Graviditet og p-piller.

Kommentarer:

Barn har meget lave konsentrasjoner av LH. Under puberteten stiger konsentrasjonen til et voksent nivå.

LH konsentrasjonen fluktuerer under hele døgnet, samt hos kvinner i fertil alder varierer konsentrasjonen i løpet av menstruasjonssyklus og er høyest like før ovulasjon - midtsyklustopp.

LH stiger ved menopause som et resultat av sviktende ovariefunksjon, for så å synke noe igjen mot høy alder.

Hos voksne menn er konsentrasjonen omtrent samsvarende som basalnivået hos fertile kvinner.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Pakningsvedlegg ifra Abbott

Informasjon ifra glassleverandør

Kommentar

Måleområde: 0,2 – 1000 IU/L

Svar > 0,2 – 9,9 IU/L utgis med 1 desimal.

Svar mellom 10 – 1000 IU/L utgis uten desimaler.

NPU kode: 02618

Refusjonstakst: MB8

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51 51 95 14

Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi