v. 1.1 Blodutstryk (010) kun for SUS avdelinger og interne poliklinikker

 

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

Analysevolum

3 ml. 

Holdbarhet

Utstryket må lages på Avdeling for medisinsk biokjemi senest 4 timer etter at prøven er tatt.

Metode

Mikroskopi av farget blodutstryk. Fargemetode: May-Grünwald-Giemsa.

Indikasjon

Vurdering av blodutstryk er primært til påvisning av patologi i leukocyttrekken.

 Utføres

 Hele døgnet. 

Referanseområde

Neutrofile granulocytter

< 18 mnd 25 - 45%

 > 18 mnd 40 - 70%

Lymfocytter

< 18 mnd 40 - 70 %

> 18 mnd 20 - 45 %

Monocytter

2  - 10 %

Eosinofile granulocytter

< 6 %

Basofile granulocytter

< 2 %

Svarvurdering

SUS’s avdelinger og SUS interne poliklinikker bestiller blodutstryk(010) i DIPS. Hematologiseksjonen ved Avdeling for medisinsk biokjemi lager blodutstryk og farges med May-Grünwald-Giemsa.

Avdelingene blir kontaktet når utstryket er klart til henting. Avdelingene må hente blodutstryket på AMB, vurdere blodutstryket selv eller avtale med hematolog med ansvar for mikroskopering.

 

Høye verdier:

Umodne celler: Leukemier, infeksjoner, toksiske tilstander.

Neutrofili: Infeksjoner, vevshenfall, blødninger, myelofibrose.

Eosinofili: Allergi, parasitter, soppinfeksjoner.

Basofili: Allergiske reaksjoner, KML, PCV, hypotyreose, kronisk hemolytisk anemi.

Lymfocytose: Virusinfeksjoner, leukemi, mononukleose.

Monocytose: Myeloproliferativ sykdom, kroniske infeksjoner, inflammatoriske sykdommer, forskjellige typer kreftsykdom.

Lave verdier:

Neutropeni, benmargsskade.

 Kommentar

 

Analysekode: NOR15259                  

Refusjonskode: MB9

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519509

Faggruppe/Seksjon: Hematologi