v. 2.10 MRSA hurtigtest (PCR) (A)

Indikasjon

Se Ugyldig lenke for gjeldende indikasjoner for isolasjon og prøvetaking

 

MRSA hurtigtest (PCR på GeneXpert) utføres på prøver fra

  • Pasienter som er isolert i påvente av MRSA-svar. Prøver fra alle avdelinger på sykehuset blir analysert
  • Pasienter til poliklinisk undersøkelse hvor det foreligger indikasjon for MRSA screening. Undersøkelse må avtales med smittevernoverlege eller avd. for med. mikrobiologi tlf. 51518856 (lab) eller tlf. vip: 561200 (lege).
  • Ansatte som er forhindret fra å gå på jobb i påvente av MRSA-svar. Undersøkelse må avtales med smittevernoverlege eller avd. for med. mikrobiologi tlf. 51518856 (lab) eller tlf. 90814788 (lege).

For alle grupper gjelder at dersom dyrkning gir tilstrekkelig tidlig svar, skal MRSA hurtigtest (PCR på GeneXpert) ikke rekvireres.

Transportmedium/prøvebeholde

Riktig:

eSwab med hvit kork

 

(etikett-teksten kan være endret på nyere versjoner av røret)

 

eSwab prøvetakingssett kan hentes hos Avdeling for medisinsk mikrobiologi i åpningstidene, mandag til lørdag 08.00-15.30

Utenom åpningstidene har akuttmottaket et lite lager. Ta kun med nødvendig antall pinner slik at det er nok pinner til alle

Prøvetaking

Se Ugyldig lenke

Prøvebehandling

Prøve leveres snarest til laboratoriet

Prøven leveres i avdelingens ekspedisjon mandag til fredag 08.00-15.30 og lørdag 08.00-13.30

Ettermiddag/kveld, søndager og høytidsdager, ta kontakt med avdelingen. Se avdelingens intranettside for ytterligere informasjon http://pulsen.sus.no/enheter/medisinskservice/mikrobiologi

Holdbarhet

Holdbar 5 dager romtemperatur

Holdbar 7 dager i kjøleskap

Merking av prøve

Prøvebeholder må merkes med navn, fødselsnummer og prøvelokalisasjon

Metode

PCR (polymerasekjedereaksjon). GeneXpert

Utføres

Mandag til fredag 08.00–19.00

Lørdag, søndag og høytidsdager 08.00-13.30

Prøve levert utenom disse tidene blir analysert neste morgen, dersom dette gir vesentlig raskere svar enn dyrkning

Prøven blir alltid dyrket i tillegg

Dyrkningsprøver leses av alle dager; negativt svar foreligger oftest etter 1 døgn

Svartid

Innen 2 timer, fra prøven er ankommet laboratoriet

Alle svar ringes rekvirent straks analysen er ferdig

Svar/Svarvurdering

Påvist/ikke påvist/inkonklusiv

Dersom hurtigtest viser "MRSA ikke påvist", kan isolasjonstiltak oppheves 

I noen få tilfeller kan dyrkning påvise MRSA selv om hurtigtest viste "MRSA ikke påvist"

Påvist MRSA ved hurtigtest, må verifiseres med dyrkning for å utelukke falskt positivt svar

Kommentar

Vi ber innstendig om at avdelingene er tilbakeholdne med å ringe etter prøvesvar, da dette medfører mange avbrytelser og forsinkelser.

Rekvisisjonsskjema

Rosa. Seksjon for bakteriediagnostikk

MÅ merkes fullstendig med prøvelokalisasjoner, pasient ID, rekvirent, avdeling/post og telefonnummer som kan ta i mot prøvesvar.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for molekylær mikrobiologi

Tlf: 51518856

Akkrediteringsstatus Akkreditert