v. 1.1 APTT-mix

 

Prøvemateriale

Plasma

Citratglass til koagulasjon

Analysevolum

2 x Citratglass.

Holdbarhet

4 timer

Merking av prøve

Sett barkoden på langs.

Metode

Clottingmetode.

Indikasjon

For pasienter med uventet og isolert høy APTT kan APTT-miksing kan være til hjelp for å skille mellom koagulasjonsfaktormangel, inhibitor mot koagulasjonsfaktorer, og lupus antikoagulant.

Utføres

Hele døgnet, men kun etter avtale med en av legene på medisinsk biokjemi, eller vaktleder på vakt.

Svarvurdering

Svar blir gitt ut som «Se kommentar», og en vurdering av resultatene blir skrevet i kommentarfeltet. Resultatene blir vurdert som faktormangel, faktorinhibitor, eller lupus antikoagulant.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

 

Tlf. 51 51 95 14

 

Faggruppe: Koagulasjon