v. 1.6 Eosinofile granulocytter (013)
Prøvemateriale

EDTA-blod 

EDTA-glass

Analysevolum 3 ml
Holdbarhet EDTA-blod er holdbart i 36 timer. Må stå i kjøleskap. Kapillærblod er holdbart i 8 timer.
Prøvebehandling Feilkilder: Feil oppbevaring. For gammel prøve.
Metode Maskinell partikkeltelling
Indikasjon Mistanke om allergisk reaksjon, parasitt-eller soppinfeksjon, eosinofil leukemi.
Utføres Hele døgnet
Referanseområde Kvinner: 0,03 - 0,44 *10 9/l
Menn: 0,03 - 0,44 *10 9/l
Analytisk variasjon (CV) 5 %
Svarvurdering Over:  Allergireaksjon, parasittinfeksjon
Referanser Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25)
Egne forsøk
Kommentar

Analysekode  NPU01933                     

Refusjonskode MB0

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologen