v. 1.3 Epstein-Barr virus PCR

Indikasjon

Immunsupprimerte pasienter med mistanke om EBV-infeksjon.

Prøvemateriale

Haukeland: EDTA-plasma (EDTA med gel), se:

analyseoversikten.no

​Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet: EDTA fullblod, se:

Brukerhåndbok i mikrobiologi:

 

Annet prøvemateriale: Urin. Spinalvæske. Biopsi

Analysevolum

Haukeland:  Se: analyseoversikten.no

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet: Se: Brukerhåndbok i mikrobiologi

 

Forsendelse

Holdbarhet: 

- Haukeland: Se: analyseoversikten.no

- Oslo universitetssykehus:Se: Brukerhåndbok i mikrobiologi

For interne rekvirenter: Skal alltid sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi, som videresender denne for undersøkelse.

Analysested

Kvalitativ (påvisning) og kvantitativ: Haukeland, mikrobiologisk avdeling

Kvalitativ og kvantitativ:   Oslo universitetssykehus 

Prøver kan også sendes til St. Olavs Hospital 

Rekvisisjonsskjema

Haukeland/rekvisisjoner

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet/ rekvisisjoner

St.Olavs hospital/ rekvisisjoner