v. 2.0 Epstein Barr Virus (EBV) PCR

 

Indikasjon

Se lenker for indikasjon

Lenker: EBV PCR Haukeland

            EBV PCR Rikshospitalet

Prøvemateriale

EDTA-Plasma (HUS)
EDTA m/gel (Helst eget prøveglass)


EDTA-Fullblod (RH)
EDTA u/gel (Helst eget prøveglass)

 

Se lenker for evt. andre typer prøvemateriale
Se lenker for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum

 

Lenker: EBV PCR Haukeland

            EBV PCR Rikshospitalet
            Holdbarhet EDTA-fullblod

Prøvebehandling

Sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking
NB! EDTA-fullblod til rikshospitalet må ikke sentrifugeres

Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi hverdager innen 14:00 (mandag-torsdag) for å sikre forsendelse samme dag

Analysested

Sendes til Haukeland Universitetssykehus dersom ikke noe annet er avtalt

 

Haukeland Universitetssykehus (HUS)

Analyseoversikt: https://analyseoversikten.no/

Rekvisisjon: Rekvisisjon HUS

 

Rikshospitalet (RH)

Analyseoversikt: http://ousmik.no/index.php

Rekvisisjon: Rekvisisjon OUS

Kommentar

For mer informasjon
Se:
Rekvirering av mikrobiologiske analyser
Se:
EBV - Veileder for helsepersonell FHI