v. 1.5 MMA, Metylmalonsyre i serum (155)

Prøvemateriale

Serum.

 

Gelglass.

Glass uten tilsetning kan også benyttes.

 

Analysevolum

0,5 mL

 

Pasientforberedelse

Ingen.

 

Prøvetaking

Unngå langvarig stase.

 

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres innen 2 timer.

Oppbevares ved 2-8 °C.

 

Holdbarhet

Avpipettert serum er holdbart i 1 uke ved 2-8 °C.

Serum over gel er holdbart i 3,5 døgn ved 2-8 °C.

 

Merking av prøver

Sett MMA etikett med barkode på langs.

 

Metode

LC-MS/MS.

 

Indikasjon

Utredning av B12 mangel og kontroll av B12 behandling.

 

Utføres

Mandag til fredag, dagtid.

 

Svartid: Innen 4 virkedager.

 

Referanseområde

Kvinner: 0,09 - 0,35 µmol/L

Menn: 0,08 - 0,28 µmol/L

 

Analytisk variasjon (CV)

5 %

 

Biologisk variasjon

15 %

 

Svarvurdering

Ved B12-mangel øker både metylmalonsyre og homocystein.

 

Ved folatmangel eller vitamin B6-mangel forventer man økt homocystein og normal metylmalonsyre.

 

MMA verdien er forhøyet hos spedbarn som ammes, men høye verdier assosieres med B12-mangel også i denne gruppen.

 

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

 

Kommentar

Tas i eget glass.

 

Rekvisisjonsskjema

Avdeling for medisinsk biokjemi; Poliklinisk rekvisisjon for blodprøver

Merk skjema med:

  • Rekvirentens navn, nøyaktig returadresse og telefon
  • Pasientens fødselsnummer/ D-nummer (11 siffer)

Analysekode: 155

 

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Seksjon for kromatografi