v. 1.2 Urinstix (-42)

Prøvemateriale

Urin

Monovette urinrør eller sterilt uringlass

Analysevolum

Minimum 10 ml

Prøvetaking

Helst morgenurin

Forsendelse

Kan ikke sendes i transport eller posten

Holdbarhet

Oppbevares kjølig

Holdbarhet: 6 timer

Merking av prøve

Merkes med navn, fødselsdato og prøvetakingstidspunkt

Metode

Urinstix med fotometrisk avlesning

Indikasjon

Mistanke om sykdom i nyrene og urinveier

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

Glukose:       neg

Ketoner:       neg

Blod:            <=+1

Protein:        neg

Leukocytter:  neg

pH:              5-8

Nitritt:          neg

Spes.vekt:    barn            <1005

                   voksne         <1030

Svarvurdering

Stixen testes på:

Kvantitativt: Leukocytter, blod, protein, nitrit, glukose, ketoner

Kvalitativt: pH, spesifikk vekt.

Kommentar

Feilkilder: uren prøve

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe: Urinlab