v. 1.4 Leukocytter i pleuravæske
Prøvemateriale

Pleuravæske

EDTA-glass

Prøvebehandling Må analyseres innen 1/2 time. Leveres til bioingeniør på Avdeling for medisinsk biokjemi umiddelbart etter prøvetaking. Må ikke settes i kjøleskap på gangen.
Holdbarhet 1/2 time
Utføres Hele døgnet.
Referanseområde Ikke etablert normal referanse område.
Indikasjon Differensialdiagnostisk i evaluering av årsak til pleuraveske (infeksjon eller eksudat (høy protein) vs transudat (lav protein). Se evt. også Diagnostic evaluation of a pleural effusion in adults: Initial testing (UptoDate)

Svarvurdering

Normal, premalign eller malign tilstander.
Kommentar

For å skille mellom eksudat og transudat kan det også være aktuelt å rekvirere andre analyser. Les om “The Light's Criteria Rule” i Diagnostic evaluation of a pleural effusion in adults: Initial testing (UptoDate)

Analysekode NPU29928                   

Refusjonskode MB10

Rekvisisjonsskjema

Urinrekvisisjon
Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi