v. 1.1 Kuldeagglutininer

 

Prøvemateriale

EDTA-blod (uten gel)

Analysevolum

7ml (min 0,5 ml EDTA-plasma)

Pasientforberedelser

Ingen spesielle forhåndsregler.

Prøvetaking

Før prøvetaking skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

Prøvebehandling

Prøven må holdes varm (37oC).

Sett i varmeskap rett etter prøvetaking. Må skilles varmt.

La plasma synke i minimum 2t i varmeskap, sentrifuger og pipetter umiddelbart plasma over i eget glass.

 

Forsendelse

Ved forsendelse:

         Send både plasma og blodceller til utredning.

         Merkes; skilt varmt.

Holdbarhet

Prøven er holdbar i 4 døgn etter plasma og celler er skilt varmt.

Merking av prøve

Pasientens navn, fødselsnummer (11 siffer), prøvetakingsdato og prøvetakers signatur.

Metode

Agglutinasjon

Indikasjon

Mistanke om hemolytisk anemi av kuldetypen.

Utføres

Primært på dagtid.

Hele døgnet ved utredning av antistoff i forbindelse med blodbestilling.

Svarvurdering

Positiv screening besvares:

         Pasienten har påvist kuldeagglutininer.

Positiv reaksjon graderes fra +1 til +4.

 

Ved kuldescreening ≥ 2+ positiv:

         Antistoffet titreres mot egne celler

Titer angir styrke på antistoffet.

Er antistoffet aktivt ved temperatur nær kroppstemperatur, er det mer potent til å nedbryte pasientens celler.

 

Referanser

Technical manual 18th edition

Kommentar

Dersom prøven ikke holdes varm og skilles ved 37oC, vil kuldeantistoff binde til pasientens egne celler.

Kuldescreening kan da bli negativ/mindre positiv og titer falskt for lavt.

Rekvisisjonsskjema

Skjema til avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin (hvit/rosa), Stavanger Universitetssykehus.

Merk skjema med:

  • Rekvirentens navn, nøyaktig returadresse og telefon
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Diagnose/aktuell problemstilling
  • Når prøven er tatt
  • Prøvetakers signatur
  • Kryss for kuldeagglutininer

Avdeling

Avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse- Immunhematologi

Tlf 51518822