v. 1.3 Calretikulin

 

Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-rør

Analysevolum

3 mL EDTA-blod

Holdbarhet 3 uker i kjøleskap

Indikasjon

Mistanke om essensiell trombocytose (ET) eller primær-idiopatisk myelofibrose (PMF/IMF).

Diverse

Se Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus, Medisinsk genetikk og molekylærmedisin

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5020 Bergen

Rekvisisjon

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier