v. 1.4 Hemoglobin i kroppsvæsker
Prøvemateriale

Kroppsvæske

EDTA-glass

Analysevolum 3 ml
Prøvebehandling Prøven må blandes godt og leveres hematologisk faggruppe
Holdbarhet 48 timer
Metode Maskinell metode
Utføres Hele døgnet
Kommentar Svar utgis i g/dl med 1 desimal
Rekvisisjonsskjema Urinrekvisisjon
Kommentar

Analysekode NOR05176

Refusjonskode MB6

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi