v. 1.15 CYA, Cyklosporin type A (167)

Prøvemateriale

EDTA – fullblodglass

Analysevolum

3 mL (abs.minimum 500µL)

Prøvetaking

Før medikamentinntak.

Holdbarhet

Holdbart i 7 døgn.
Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunoassay
Analyseapparat: Architect iSR2000 (Abbott)

Indikasjon

Monitorere behandling ved organtransplantasjon.
Rutinekontroll, terapisvikt, bivirkninger, forgiftning og doseendring.

Utføres

Mandager og torsdager på dagtid.
Prøver må være ankommet laboratoriet innen kl 09:00 for å bli analysert/besvart på analysedagen.

Avtale om øyeblikkelig analysering må avklares med avdelingsoverlege eller LIS leger på AMB.

Hjertetransplanterte pasienter som ønsker å få utført CYA ved RH, må ha med eget sendeskjema og anmerke dette spesielt på rekvisisjonen.

Referanseområde

Nyretransplanterte: 75 - 125 ug/L
Hjertetransplanterte: 60 - 120 ug/L
Lungetransplanterte: 150 - 200 ug/L
Beinmargstransplanterte: 200 - 300 ug/L første 2 mnd. Etter Tx. Siden gradvis nedtrapping avhengig av bivirkninger og klinikk.

Analytisk variasjon (CV)

17 % 

Svarvurdering

Terapeutisk nivå er avhengig av indikasjon og tid etter transplantasjon, samt hvilke andre immunsuppressiver som samtidig benyttes og eventuelt spesielle forhold ved andre indikasjoner enn transplantasjon.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi http://www.nephro.no/foreningsnytt/Tx-Protokoll-2014.pdf 
Pakningsvedlegg ifra Abbott
Informasjon ifra glassleverandør (Med Kjemi)

Kommentar

Måleområde: 30 - 3000 ug/L
Svar utgis uten desimal
Ringegrenser: Svar ≤ 50 ug/L ringes
NPU kode: 19725
Refusjonskategori: KF6

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51 51 95 14
Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi