v. 1.4 Digitoxin

 

Prøvemateriale

Serum

Glass uten gel

Pasientforberedelse

Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Prøvebehandling

Avpipetteres før sending

Analysevolum

Minimum 0,5 ml serum når det blir bestilt en analyse; 1 ml når det blir bestilt flere analyser.

Kommentar

Utføres daglig

Se også Analyseoversikten

Digitoksintabletter er avregistrert. Retningslinjer for overgang fra digitoksin til digoksin finnes på www.legemiddelverket.no.

Se Digoxin i Laboratoriehåndboka

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,

Laboratorium for klinisk biokjemi, lege- og rusmiddelanalyse

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier