v. 1.2 HTLV (Humant T-cellelymfotropt virus) antistoff

 

Indikasjon

Undersøkelse av:

- nye blodgivere som er født eller oppvokst i land hvor HTLV I og II forekommer endemisk

(Japan, Korea, India, Latin-Amerika (inklusive Karibia) og Afrika sør for Sahara)  

- morsmelkdonorer

- klinisk mistanke om sykdom (lymfom/leukemi) forårsaket av HTLV I/II

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Analysevolum

0,5 ml serum/plasma

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader).

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Holdbarhet

Prøvene er holdbare i 7 dager ved 2–8oC.

Ved lenger lagring må prøvene fryses ved -20oC.

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

Antistoff-påvisning med EIA (enzym immunoassay)- metode

Utføres

Innen 14 dager etter prøvetakingsdato.

Svarvurdering

Ikke påvist

Reaktiv

Referanser

Veileder for transfusjonstjenesten i Norge, 7. utgave. Helsedirektoratet 2014. Pkt 7.1

Folkehelseinstituttet (fhi.no): Smittevernboka

Kommentar

Reaktive prøver vil bli sendt til Western blot-undersøkelse som utføres på Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Rekvisisjonsskjema

Blå – Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51 51 88 00

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51 51 88 06

Akkrediteringsstatus Ikke akkreditert