v. 1.5 Benzodiazepiner i serum (115)

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 mL (min.250uL)

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig

Holdbarhet

Serum er holdbart i 4 døgn.

Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Enzymatisk immunkjemi
Analyseinstrument: Abbott Architect C16000

Indikasjon

Mistanke om intoksikasjon eller misbruk.
Metoden kryssreagerer med en rekke benzodiazepiner og tilsvarende metabolitter, men skiller ikke mellom hvilket preparat som er inntatt. Analysering av benzodiazepiner i urin kan gi utfyllende informasjon om hva som er inntatt. Benzodiazepiner i urin (732)

Utføres

Daglig

Referanseområde

Ikke påvist

Analytisk variasjon (CV)

7% i nivå 50 ng/ml

Svarvurdering

Utgis som ikke påvist/påvist i forhold til en cut-off på 50 ng/ml. Et påvist resultat indikerer kun at det finnes benzodiazepiner i serum, og står ikke nødvendigvis i forhold til graden av de fysiologiske og psykologiske virkningene.
Metoden kryssreager ikke med Zopiklon.
HELFO takst: 709A

Kommentar

Metoden kryssreagerer med Sulfasalazin (Salazopyrin) og Temozolomid (Temodal). Pasienter som bruker disse legemidlene kan få falskt påvist resultat.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Medikament