v. 1.4 ADH (Antidiuretisk hormon/Vasopressin)

Prøvemateriale

EDTA-plasma

EDTA-glass (5,5 ml), på forhånd kjølt!

Analysevolum

2,25 ml (frosset EDTA-plasma)

Prøvebehandling

Glasset fylles helt og blandes ved å snu det opp ned 8-10 ganger, settes i isvann og kjølesentrifugeres snarest, innen 30 min. Plasma overføres til plastrør, fryses og sendes frosset til laboratoriet.

Forsendelse

Sendes på tørris

Indikasjon

Diagnose av kraniell og nefrogen diabetes insipidus ved primær polydipsi og utredning av « syndrome of inappropriate antidiuretic hormone (SIADH)»

Kommentar

Det er nødvendig med samtidig bestemmelse av osmolalitet i plasma og urin for å vurdere verdiene av ADH i plasma. Utføres vanligvis en gang pr uke.

Se også analyser

Analysested

Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus

Hormonlaboratoriet

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier