v. 1.5 1.25(OH)2Vitamin D

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 ml

Holdbarhet

3 døgn på gelrør og 7 døgn på avpipettert serum

Prøvebehandling

Unngå langvarig stase

Indikasjon

Utredning av kalsium/fosfatstoffskiftet hos pasienter med nyresvikt. Sekundær hyperparatyroidisme, osteoporose, malabsorpsjon og evt. Leversvikt

 

Utredning av forstyrrelser i kalsiumstoffskiftet som ikke kan forklares ved måling av 25(OH) vitamin D (calcidiol) og s-PTH. Rekvirering av 1,25(OH)2 vitamin D har ikke noen plass ved utredning av vitamin D-mangel. Da skal en rekvirere 25-OH-Vitamin D, 25-hydroksy-vitamin D i laboratoriehåndboka

Kommentar

Se eventuelt analyseoversikten på Haukeland

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier