v. 1.3 Hepatitt B virus genotyping, kvantitering og sekvensering

 

Indikasjon

Utredning og oppfølging av behandling. Undersøkelse av genotype og mutanter. Kvantitering av HBsAg. Se også veileder fra FHI.

Prøvemateriale

EDTA-fullblod m/gel, sentrifugeres innen 6 timer, sendes uåpnet. Eventuelt EDTA-plasma avpipettert i sterile rør (må gjøres i avtrekk).

Analysevolum

>1000 µl

Prøvebehandling

Se også FHI/mikrobiologiske-analyser/virologi

Forsendelse

NB!

Må ankomme avdeling for medisinsk mikrobiologi snarest mulig etter prøvetakning for videre forsendelse til Folkehelseinstituttet. Frist kl. 14:00

Bør ikke tas på fredager.

Kommentar

Avdelingen er nasjonalt referanselaboratorium for hepatitt B virus og mottar prøver til referanseundersøkelse og til analyser for utredning og oppfølging av HBV behandling.

Analysested

Folkehelseinstituttet

Rekvisisjonsskjema

FHI/Rekvisisjon mikrobiologiske analyser