v. 2.0 Hepatitt B Virus (HBV) Genotyping og Resistensbestemmelse

 

Indikasjon

Se lenke for indikasjon
Lenke:
Hepatitt B - Veileder for helsepersonell FHI

Prøvemateriale

EDTA-Plasma
EDTA m/gel (Helst eget prøveglass)


Se lenke for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum

Lenke: FHI - Veileder for mikrobiologiske laboratorieanalyser

Prøvebehandling

Sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking
Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi hverdager innen 14:00 (mandag-torsdag) for å sikre forsendelse samme dag

Analysested

Folkehelseinstituttet (FHI)
Analyseoversikt:
https://www.fhi.no
Rekvisisjon:
Rekvisisjon FHI

Kommentar

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for Hepatitt B

 

For mer informasjon
Se:
Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Hepatitt B - Veileder for helsepersonell FHI