v. 1.8 HCY, Homocystein i plasma (141)

Prøvemateriale

Heparin-plasma.

 

Heparin glass med gel kan også benyttes.

 

Analysevolum

0,5 mL

 

Pasientforberedelser

Pasienten skal være fastende minst 8 timer for utredning og kontroll av risiko for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom.

 

I forbindelse med diagnostikk av vitaminmangel trenger pasienten ikke å være fastende.

 

Prøvetaking

Unngå hemolyse.

 

Prøvebehandling

Plasma skilles fra blodlegemene innen 30 min eller innen 4 timer hvis prøven står i isvann.

 

Dersom det benyttes heparin glass med gel plasma skilles fra blodlegemene (sentrifugeres) innen 30 min, prøveglasset kan ikke stå på isvann.

 

Forsendelse

Plasma pipetteres over i plast forsendelsesglass.

 

Heparin glass med gel trenger ikke å avpipetteres.

 

Holdbarhet

Plasma er holdbar i 1 uke, hvis det oppbevares ved 2-8 °C.

 

Merking av prøve

Sett homocystein etikett med barkode på langs.

 

Metode

LC-MS/MS.

 

Indikasjon

Utredning av kobalamin- og folatmangel.

Diagnostikk av medfødt homocysteinuri.

 

Utføres

Mandag til fredag, dagtid.

 

Svartid: Innen 4 virkedager.

 

Referanseområde

Barn <15 år: 3,0 – 11,6 µmol/L

Voksne >15 år: 5,0 -15,0 µmol/L

 

Analytisk variasjon (CV)

3 %

 

Biologisk variasjon

9 %

 

Svarvurdering

Verdier over referanseområde kan tyde på folatmangel, B12-mangel, B6-mangel eller homocysteinuri.

 

Forhøyede verdier 40-100 µmol/L kan sees hos pasienter som er homozygote/heterozygote i genet for enzymet metylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR), spesielt ved samtidig lav folat.

Metylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR C677T) gentest (-107)

 

Konsentrasjonen av homocystein øker også ved bruk av noen medikamenter (bla metotrexat), ved lavt stoffskifte og flere kreftsykdommer.

 

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

 

Westgard QC: Desirable biological variation database specifications

 

Kommentar

Homocysteinnivået vil øke, dersom prøven står for lenge før plasma skilles fra blodlegemene.

 

Hemolyse og blodlegemer i prøveglasset kan gi forhøyede verdier.

 

Rekvisisjonsskjema

Avdeling for medisinsk biokjemi; Poliklinisk rekvisisjon for blodprøver

Merk skjema med:

  • Rekvirentens navn, nøyaktig returadresse og telefon
  • Pasientens fødselsnummer/ D-nummer (11 siffer)

Analysekode: 141

 

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Seksjon for kromatografi