v. 2.0 Francisella tularensis (Tularemi) antistoff

Indikasjon

Se lenke for indikasjon

Lenke: Francicella Tularensis St.Olav

Prøvemateriale

Serum
Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 

Se lenke for evt. andre typer prøvemateriale
Se lenke for evt. informasjon om prøvebehandling, holdbarhet og analysevolum

 

Lenke: Francicella Tularensis St.Olav

Forsendelse

Blodprøver må ankomme avdeling for medisinsk mikrobiologi hverdager innen 14:00 (mandag-torsdag) for å sikre forsendelse samme dag

Analysested

St. Olavs hospital

Analyseoversikt: https://stolav.no

Rekvisisjon: Rekvisisjon St.Olav

Kommentar

St. Olavs Hospital har nasjonal referansefunksjon for Francicella Tularensis

 

For mer informasjon
Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser
Se: Francicella Tularensis - Veileder for helsepersonell FHI