v. 1.1 Francisella tularensis (Tularemi) antistoff

Prøvemateriale

Serum

Prøvebehandling

Se St.Olavs hospital/Analyseoversikt

Analyseoversikt, fane for serologiske analyser

St.Olavs hospital/brukerhåndbok

Forsendelse

For interne rekvirenter: Skal alltid sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi, som videresender denne for undersøkelse.

Kommentar

Se ytterligere info: Nasjonalt referanselaboratorium Francisella tularensis

Analysested

St. Olavs hospital, mikrobiologisk avdeling

Rekvisisjonsskjema

Info om utfylling av rekvisisjon

Rekvisisjon St.Olav Mikrobiologi