v. 1.1 Videresending av prøver til eksterne laboratorier

Generelt

Analyser som i følge vår Laboratoriehåndbok utføres på Avdeling for medisinsk biokjemi, vil ikke bli videresendt til andre laboratorier uten at en spesiell grunn foreligger (grunn kan være at et avvikende laboratorieresultat ønskes verifisert med annen analysemetode).
Avtale om videresending til annet laboratorium må avklares med en av legene på Avdeling for medisinsk biokjemi, og opplysninger om dette må følge rekvisisjonen.

Prøver som videresendes til eksterne laboratorier

De analysene som ikke utføres ved vår avdeling (sendeprøver), sendes videre til andre laboratorier. Analysestedet vil framkomme i teksten til hver analyse.