v. 1.4 Metningsgrad (077)

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 ml

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Beregning:

Jern (umol/l)* 100/ transferrin (g/l) * 25,1 = % 

Indikasjon

Transferrinmetning er et uttrykk for hvor stod andel av den totale jernbindingskapasitet i plasma som er utnyttet til å binde jern. Jernbindingskapasiteten er i praksis bestemt av antall transferrinmolekyler. Beregnes vha jern og transferrin. Gis ut i %.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

 

M: 15-56%

K<50år:  5-45%

K>50år: 13-49%

Svarvurdering

Høy s-transferrin og lav metning ved jernmangel, og lav s-transferrin og høy metning ved hemokromatose.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf.51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi