v. 1.3 Malaria Hurtigtest (038)
Prøvemateriale

Fullblod

EDTA-glass, evt EDTA-microtainer

Analysevolum 100 µl
Prøvebehandling Prøven skal behandles på hematologen. Analyseseksjonen varsles rett etter prøvetaking på tlf 519515.
Holdbarhet Blodet er holdbart i 3 dager ved 2oC – 8oC
Merking av prøve Prøven merkes med navn, fødselsdato, avdeling og prøvetakingstidspunkt.
Metode Immunkromatografisk membrananalyse (CareStart Malaria Rapydtest).
Indikasjon

Mistanke om malaria

Kan kun bestilles sammen med malaria (026)

Når akuttmottak (MOT) ved SUS rekvirerer Malaria (tykk- og tynndråpe)(026) analyserer Avdeling for medisinsk biokjemi alltid Malaria Hurtigtest i tillegg.

Utføres Hele døgnet
Referanseområde Negativ
Svarvurdering

Svaret utgis som negativt eller positivt. Hvis postivt legges det til en av følgende kommentarer etter resultatet: 
-Positiv for P.falciparum.
​-Positiv for P.vivax, P.malariae eller P.ovale
​-Positiv for P.falciparum eller blandet infeksjon med P.falciparum og andre arter.

Testen er begrenset til påvisning av antigen for Malaria-arter. Et negativt testresultat utelukker ikke malariainfeksjon, spesielt ved lave nivåer av parasittemi. Derfor skal hurtigtesten B-HUMAL kun rekvireres sammen med malaria blodutstryk. Andre typer parasitter enn malaria kan også finnes i tykk- og tynndråpe.

Kommentar

Analysekode NPU29606

Refusjonskode MM4

Avdeling

Medisinsk biokjemi

Tlf 519515

Hematologen