v. 1.3 Aldosteron

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 ml

Indikasjon

Utredning av hypertensjon. Skal alltid rekvireres hos pasienter som samtidig har hypokalemi. Mistanke om binyrebarksvikt og lav enzymaktivitet i binyrene.

Kommentar

Bruk av blodtrykksmedisiner og diuretika bør om mulig stansest 2-4 ukerfør prøven skal tas. Dersom blodtrykket er særdeles høyt kan en benytte en alfablokker. Pasienten bør ikke spise lakris. Hypokalemi må være korrigert. Hos fertile kvinner bør prøven tas i folikkelfasen.

Se Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier