v. 1.1 Kryoglobuliner

 

Prøvemateriale

Beholder

Serum.

Serum-glass uten tilsetning, helst 9 mL

NB! Rør tilsatt gel kan ikke brukes.

Analysevolum

3-5 mL 

Prøvetaking

Før prøvetaking skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer). Tilfredstillende prøvetaking og behandling er avgjørende for å påvise kryoglobuliner.

Prøvebehandling

Blodet må koagulere og serum skilles fra blodlegmene ved 37 oC. Prøveglasset skal stå 1 time ved 37 oC, sentrifugeres ved 37 oC eller i romtemperatur 10 min. Avpipetter serum mens prøven holder 37 oC.

Serum oppbevares kjølig.

Indikasjon

Mistanke om gammopatier, eller noen former for autoimmun sykdom.

Analysested

Sendes til:

Haukeland universitetssykehus

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Postboks 1400

5021 Bergen

 

Se: Analyseoversikten Haukeland Universitetssykehus

      Rekvisisjon