v. 1.5 5-HIAA (5-Hydroxindoleddiksyre) (791)

Prøvemateriale

Døgnurin*

Sterilinglass eller annet

Analysevolum

5 ml

Prøvebehandling

Samle urin i 1 døgn. Oppgi diurese

Kommentar

Kost- og medikament restriksjoner.

Se Analyseoversikten

Indikasjon

Utredning og oppfølging av serotoninproduserende nevroendokrin tumor samt carcinoid tumor/metastase.

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier