v. 1.0 Antibiotika - dosering

 

1.    Bakgrunn

Avdeling for medisinsk mikrobiologi bruker EUCAST-metoden (1), inkludert EUCASTs kliniske brytningspunkter, ved resistensbestemmelse.

 

2.    Nye definisjoner av følsomhetskategorier

I 2019 ble det innført nye definisjoner av følsomhetskategorier (2):

S = Følsom, standarddose

• I = Følsom, økt eksponering

• R = Resistent

 

Økt eksponering kan oppnås ved å tilpasse doseringen av det antimikrobielle middelet eller ved naturlig oppkonsentrering på infeksjonsstedet. Eksempel på sistnevnte er urinveismidler som oppkonsentreres naturlig i urinveiene. Ved infeksjonsfokus uten naturlig oppkonsentrering, oppnås økt eksponering ved å øke doseringen.

 

3.    Dosering av antibiotika

Resistensbestemmelsesresultatene er basert på doseringer som er angitt i Tabell 1 og er kun gyldig ved bruk av disse doseringene. Nytt i 2019 er høydoseanbefalingene som skal brukes ved I-kategorisering, dersom det antimikrobielle middelet ikke oppkonsentreres naturlig på infeksjonsstedet. Tabellen kan ikke brukes som en fullstendig veiledning for dosering i klinisk praksis og erstatter ikke spesifikke lokale eller nasjonale doseringsanbefalinger. Doseringene gjelder voksne pasienter. For dosering av antibiotika for barn, se egne doseringsanbefalinger.  

 

 

Tabell 1: Dosering av antibiotika. Normaldose brukes ved S-kategorisering. Høydose brukes ved I-kategorisering.

Penicilliner

Normaldose

Høydose

Spesielle situasjoner

Benzylpenicillin

600 mg (1 millioner IE) x 4 i.v.

1.2 g (2 millioner IE) x 4-6 i.v.

Meningitt:
Isolater med MIC ≤0.06 mg/L er følsomme ved dosering 2.4 g (4 millioner IE) x 6 i.v.
Pneumoni forårsaket av S. pneumoniae: Brytningspunkter er doseavhengige:  benzyIpenicillin bør doseres
ved MIC 0.12-0.5 mg/L: 1.2 g (2 millioner IE) x 4 i.v.,
ved MIC 1 mg/L: 2.4 g (4 millioner IE) x 4 eller 1.2 g (2 millioner IE) x 6 i.v.,
ved MIC 2 mg/L: 2.4 g (4 millioner IE) x 6 i.v.

Ampicillin

2g x 3 i.v.

2 g x 4 i.v.

Meningitt: 2 g x 6 i.v.

Amoxicillin i.v.

1 g x 3-4 i.v.
Til revidering

2 g x 6 i.v.

Meningitt: 2 g x 6 i.v.

Amoxicillin p.o.

500 mg x 3 p.o.

750 mg -1 g x 3 p.o.

H. influenzae: kun høydose

Amoxicillin-klavulansyre i.v.

(1 g amoxicillin + 200 mg klavulansyre) x 3-4 i.v.
Til revidering

(2 g amoxicillin + 200 mg klavulansyre) x 3 i.v.

 

Amoxicillin-klavulansyre p.o.

(500 mg amoxicillin + 125 mg klavulansyre) x 3

(875 mg amoxicillin + 125 mg klavulansyre) x 3

H. influenzae: kun høydose

Piperacillin-tazobaktam

(4 g piperacillin + 500 mg tazobaktam) x 3

(4 g piperacillin + 500 mg tazobaktam) x 4

Pseudomonas spp.: kun høydose

Fenoksymetylpenicillin

0.5-2 g x 3-4  p.o.
avhengig av art og/eller infeksjonstype

Mangler

 

Oxacillin

1 g x 4 i.v.

1 g x 6 i.v.

 

Kloxacillin

500 mg x 4 p.o. eller 1 g x 4 i.v.

1 g x 4 p.o. eller 2 g x 6 i.v.

 

Dikloxacillin

0.5-1 g x 4 p.o. eller 1 g x 4 i.v.

2 g x 4 p.o. eller 2 g x 6 i.v.

 

Flukloxacillin

1 g x 3 p.o. eller 2 g x 4 i.v.  (eller 1 g x 6 i.v.)

1 g x 4 p.o. eller 2 g x 6 i.v.

 

Mecillinam

200 mg x 3 p.o.

400 mg x 3 p.o.

 

Cefalosporiner

Normaldose

Høydose

Spesielle situasjoner

Cefadroxil

0.5-1 g x 2 p.o.
avhengig av art og/eller infeksjonstype

Mangler

 

Cefalexin

0.25-1 g x 2-3 p.o.
avhengig av art og/eller infeksjonstype

Mangler

 

Cefepim

1 g x 3 i.v. eller 2 g x 2 i.v.

2 g x 3 i.v.

Pseudomonas spp.: kun høydose

Cefixim

200-400 mg p.o. x 2

Mangler

Neisseria gonorrhoeae: 400 mg p.o. enkeltdose

Cefotaxim

1 g x 3 i.v.

2 g x 3 i.v.

Meningitt: 2 g x 4 i.v.
S. aureus: kun høydose

Ceftarolin

600 mg x 2 (1 h infusjon)

600 mg x 3 (2 h infusjon)

S. aureus ved kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner: Det finnes begrenset PK-PD-evidens for effekt av høydosebehandling ved infeksjoner forårsaket av isolater med MIC 4 mg/L.

Ceftazidim

1 g x 3 i.v.

2 g x 3 i.v. eller 1 g x 6 i.v.

Pseudomonas spp.: kun høydose

Ceftazidim-avibaktam

(2 g ceftazidim + 500 mg avibaktam) x 3 (2 h infusjon)

Mangler

 

Ceftibuten

400 mg x 1 p.o.

Mangler

 

Ceftobiprol

500 mg x 3 (2 h infusjon)

Mangler

 

Ceftolozan-tazobaktam

(1 g  ceftolozan + 500 mg tazobaktam) x 3 (1 h infusjon)

under evaluering

 

Ceftriaxon

1 g x 1 i.v.

2 g x 2 i.v.

Meningitt: 4 g x 1 i.v.
S. aureus: kun høydose

Cefuroxim i.v.

750 mg x 3 i.v.

1.5 g x 3 i.v.

E. coli, Klebsiella spp. (unntatt K. aerogenes), Raoultella spp. and P. mirabilis: kun høydose

Cefuroxim p.o.

250-500 mg x 2 p.o.
avhengig av art og/eller infeksjonstype

Mangler

 

Karbapenemer

Normaldose

Høydose

Spesielle situasjoner

Ertapenem

1 g x 1 (30 min infusjon)

Mangler

 

Imipenem

500 mg x 4 (30 min infusjon)

1 g x 4 (30 min infusjon)

Pseudomonas spp.: kun høydose

Meropenem

1 g x 3 (30 min infusjon)

2 g x 3 (3 h infusjon)

Meningitt: 2 g x 3 (30 min eller 3 t infusjon)

Meropenem-vaborbaktam

(2 g meropenem + 2 g vaborbaktam) x 3 (3 h infusjon)

Mangler

 

Monobaktamer

Normaldose

Høydose

Spesielle situasjoner

Aztreonam

1 g x 3 i.v.

2 g x 4 i.v.

Pseudomonas spp.: kun høydose

Fluorokinoloner

Normaldose

Høydose

Spesielle situasjoner

Ciprofloxacin

500 mg x 2 p.o. eller 400 mg x 2 i.v.

750 mg x 2 p.o.eller 400 mg x 3 i.v.

Pseudomonas spp.: kun høydose
Staphylococcus spp.: kun høydose

Levofloxacin

500 mg x 1 p.o. eller i.v.

500 mg x 2 p.o. eller i.v.

Pseudomonas spp.: kun høydose
Streptokokker gruppe A, B, C og G: kun høydose
S. pneumoniae:
kun høydose

Moxifloxacin

400 mg x 1 p.o. eller i.v.

Mangler

 

Nalidixinsyre

Kliniske brytningspunkter mangler

Kliniske brytningspunkter mangler

 

Norfloxacin

400 mg x 2 p.o.

Mangler

 

Ofloxacin

200 mg x 2 p.o. eller i.v.

400 mg x 2 p.o. eller i.v.

Staphylococcus spp.: kun høydose

Aminoglykosider

Normaldose

Høydose

Spesielle situasjoner

Amikacin

20 mg/kg x 1 i.v.

30 mg/kg x 1 i.v.

Enterobacterales: kun høydose
Pseudomonas spp.:
kun høydose
Acinetobacter spp.:
 kun høydose

Gentamicin

5 mg/kg x 1 i.v.

7 mg/kg x 1 i.v.

Enterobacterales: kun høydose
Pseudomonas spp.:
kun høydose
Acinetobacter spp.:
 kun høydose

Netilmicin

5 mg/kg x 1 i.v.

7 mg/kg x 1 i.v.

Enterobacterales: kun høydose
Pseudomonas spp.:
kun høydose
Acinetobacter spp.:
 kun høydose

Tobramycin

5 mg/kg x 1 i.v.

7 mg/kg x 1 i.v.

Enterobacterales: kun høydose
Pseudomonas spp.:
kun høydose
Acinetobacter spp.:
 kun høydose

Glykopeptider og
lipoglykopeptider

Normaldose

Høydose

Spesielle situasjoner

Dalbavancin

1 g x 1 (30 min infusjon) dag 1
Om nødvendig, 500 mg x 1 (30 min infusjon) dag 8

Mangler

 

Oritavancin

1.2 g x 1 (enkeltdose, 3 h infusjon)

Mangler

 

Teikoplanin

400 mg x 1 i.v.

800 g x 1 i.v.

 

Telavancin

10 mg/kg x 1 (1 h infusjon)

Mangler

 

Vankomycin

500 g x 4 i.v. eller 1 g x 2 i.v.
eller 2 g x 1 som kontinuerlig infusjon

Mangler

Basert på kroppsvekt. Dosering bør guides av terapeutisk monitorering.

Makrolider, linkosamider og streptograminer

Normaldose

Høydose

Spesielle situasjoner

Azitromycin

500 mg x 1 p.o. eller i.v.

Mangler

Neisseria gonorrhoeae: 2 g p.o. enkeltdose

Klaritromycin

250 mg x 2 p.o.

500 mg x 2 p.o.

 

Erytromycin

500 mg x 2-4 p.o. eller i.v.

1 g x 4 p.o. eller i.v.

 

Roxitromycin

150 mg x 2 p.o.

Mangler

 

Telitromycin

800 mg x 1 p.o.

Mangler

 

Klindamycin

300 mg x 2 p.o. eller 600 mg x 3 i.v.

300 mg x 4 p.o.eller 900 mg x 3 i.v.

 

Quinupristin/dalfopristin

7.5 mg/kg x 2

7.5 mg/kg x 3

 

Tetracykliner

Normaldose

Høydose

Spesielle situasjoner

Doxycyklin

100 mg x 1 p.o.

200 mg x 1 p.o.

 

Eravacyklin

1 mg/kg x 2 i.v.

Mangler

 

Tetracyklin

250 mg x 4 p.o.

500 mg x 4 p.o.

 

Tigecyklin

100 mg ladningsdose, deretter 50 mg x 2 i.v.

Mangler

 

Oxazolidinoner

Normaldose

Høydose

Spesielle situasjoner

Linezolid

600 mg x 2 p.o. eller i.v.

Mangler

 

Tedizolid

200 mg x 1 p.o.

Mangler

 

Øvrige antibiotika

Normaldose

Høydose

Spesielle situasjoner

Kloramfenikol

1 g x 4 p.o. eller i.v.

2 g x 4 p.o. eller i.v.

Neisseria meningitidis: kun høydose

Colistin

Ladningsdose 9 millioner IE,
deretter 4.5 millioner IE x 2 i.v.

Mangler

 

Daptomycin

4 mg/kg x 1 i.v.

6 mg/kg x 1 i.v.

 

Fosfomycin i.v.

4 g  x 3 i.v.

8 g x 3 i.v.

 

Fosfomycin p.o.

3 g enkeltdose p.o.

Mangler

 

Fusidinsyra

500 mg x 2 p.o. eller i.v.

500 mg x 3 p.o. eller i.v.

 

Metronidazol

400 mg x 3 p.o. eller i.v.

500 mg x 3 p.o. eller i.v.

 

Nitrofurantoin

50-100 mg x 3-4 p.o.

Mangler

Dosering avhenger av formulering.

Rifampicin

600 mg x 1 p.o. eller i.v.

600 mg x 2 p.o. eller i.v.

 

Spectinomycin

2 g x 1 i.m.

None

 

Trimetoprim

160 mg x 2 p.o.

Mangler

 

Trimetoprim-sulfametoxazol

(160 mg trimetoprim + 800 mg sulfa) x 2 p.o. eller i.v.

(240 mg trimetoprim + 1.2 g sulfa) x 2 p.o. eller i.v.

Stenotrophomonas maltophilia: kun høydose

Tabellen er hentet fra Excel-arket «Dosering» i «NordicAST breakpoint table v. 9.0 – norsk oversettelse (Excel)» (3).

 

 

Forkortelser:

EUCAST: European committee on antimicrobial susceptibility testing

NordicAST: Nordic committee on antimicrobial susceptibility testing

MIC: Minimum inhibitory concentration

IE: Internasjonale enheter

 

 

Referanser:

1.    http://www.eucast.org/ast_of_bacteria/

2.    https://unn.no/fag-og-forskning/arbeidsgruppen-for-antibiotikasporsmal-og-metoder-for-resistensbestemmelse-afa under «S-I-R 2019».

3.    http://www.nordicast.org/