v. 1.7 MRSA screening - hvor / hvordan

eSwab fra Copan i flytende medium skal benyttes til MRSA screening, både MRSA dyrkning og som tidligere ved MRSA hurtigtest

eSwab prøvetakingssett kan hentes hos Avdeling for medisinsk mikrobiologi mandag til lørdag 08.00-15.30.

 

Riktig: eSwab med hvit kork.

 

MRSA hurtigtest fra pasient 

  • Skriv hurtigtest MRSA i feltet for kliniske opplysninger
  • Tidspunkt for når en kan levere MRSA hurtigtest står beskrevet i MRSA hurtigtest (PCR) (A)

MRSA prøve av ansatt

  • Fortrinnsvis tas vanlig MRSA prøve til dyrkning - svar på MRSA dyrkning foreligger innen ett døgn fra prøve er levert ved laboratoriet i dets åpningstider MRSA screening (A)
  • MRSA dyrkning har høyere sensitivitet enn MRSA hurtigtest

  • I spesielle tilfeller og etter avtale med smittevernlege smittevernlege/lege ved Avd. for medisinsk mikrobiologi tas MRSA hurtigtest MRSA hurtigtest (PCR) (A)  
  • Det skal ikke tas MRSA hurtigtest av studenter som skal i praksis

Personalet som undersøkes for MRSA i forbindelse med smitteoppsporing, kan fortsette i arbeid i samme avdeling til evt positivt MRSA svar foreligger.

 

Prøvetaking fra nese tas på ansatt og pasient   

Stryk enden av prøvetakingspinnen 3 ganger mot innsiden av neseboret, opp i nesetoppen og ut i nesevingen (ca 1 cm inn). Samme prøvetakingspinne brukes i begge nesebor. Sett den så i prøvebeholderen. Den ansatte skal aldri ta prøvene selv!

 

Prøvetaking i hals og tonsiller tas på ansatt og pasient

Hold evt. tungen nede ved hjelp av spatel. Stryk pinnen mot tonsillene (rødt område) og mot bakre svelgvegg. Sett den så i prøvebeholderen.

 

Prøvetaking fra perineum tas kun på pasient

Stryk prøvetakingspinnen over perineum. Sett den så i prøvebeholderen.

 

Prøvetaking fra sår (eksem, psoriasis, ferske arr, defekter i huden) tas på ansatt og pasient 

Vask såret med NaCl 9 mg/ml, fjern evt puss/dødt vev først og ta prøve ved å stryke prøvetakingspinnen over sårkant / sårbunn. Sett den så i prøvebeholderen. 

Ved tørr eksem osv. fuktes prøvetakingspinnen med NaCl 9 mg/ml.

 

Innstikksteder for fremmedlegemer (permanent urinkateter, tracheostomi, PEG osv) 

Stryk prøvetakingspinnen over innstikkstedet. Sett den så i prøvebeholderen.

 

Urinprøve tas kun når pasienten har permanent kateter

Urinprøve fra permanent kateter kan kun tas som vanlig MRSA test/dyrkning, det er ikke mulig å ta den som MRSA hurtigtest.

 

Utfylling av rekvisisjon til Avd. for medisinsk mikrobiologi

Rekvirent er lege ved prøvetaking av pasient / Lars Kåre Kleppe ved prøvetaking av ansatt.

Rekvisisjon til ansatt

  • Sett kryss i poliklinisk, i stedet for adresse føres post/poliklinikk og i stedet for fylke føres yrke
  • Det er viktig at den ansatte fører på mobiltelefon nummeret sitt slik at svar kan ringes ved MRSA hurtigtest
  • Kliniske opplysninger / problemstilling er «MRSA ansatt». Når flere ansatte screenes på en post se MRSA sjekkliste - ved smitteoppsporing hos ansatte (Ikke tilgjengelig).